ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้ว...ผู้ที่จะเดินทางมาเข้ารับการอบรมอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่มาด้วยนะคะ ... :)

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์... มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ศูนย์วิปัสสนา สำหรับ ชาวพุทธ ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและความสงบ

                                                                               จะยกย่างเหยียบหนอ...ต่อทางแม่
      จะยกย่าง เหยียบหนอ...ต่อทางแม่
     
     จะไม่แก้สิ่งใดให้มัวหมอง


      จะดำเนินเดินไปตามครรลอง

      จะนำผองมวลชนให้พ้นภัย

               ลูกจะเป็นเพื่อนของโยคีใหม่

                    เป็นร่มไทรแก่ผู้ล้าได้อาศัย

                         จะก้าวย่างตามทางแม่วางไว้

                              เป็นธงชัยบุกสู่ประตูนิพพาน                          ผู้ประพันธ์ : อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร 
                              
  :  คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 

ดูทั้งหมด

2015-09-26 22:02:39

ระเบียบการ

โปรดศึกษาระเบียบการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เมนู "ระเบียบการ"

2015-05-01 11:01:04

ช่องทางการแจ้งโอนเงินบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

2015-05-04 13:31:55

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (โรคประจำตัว)

2015-04-30 03:53:19

เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน

2015-05-01 11:00:13

เกณฑ์อายุผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ถาม-ตอบ ดูทั้งหมด