ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

กรุณาศึกษาระเบียบการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนสมัครเข้ารับการอบรมนะคะ

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์... มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ศูนย์วิปัสสนา สำหรับ ชาวพุทธ ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและความสงบ

                                                                               จะยกย่างเหยียบหนอ...ต่อทางแม่
      จะยกย่าง เหยียบหนอ...ต่อทางแม่
     
     จะไม่แก้สิ่งใดให้มัวหมอง


      จะดำเนินเดินไปตามครรลอง

      จะนำผองมวลชนให้พ้นภัย

               ลูกจะเป็นเพื่อนของโยคีใหม่

                    เป็นร่มไทรแก่ผู้ล้าได้อาศัย

                         จะก้าวย่างตามทางแม่วางไว้

                              เป็นธงชัยบุกสู่ประตูนิพพาน                          ผู้ประพันธ์ : อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร 
                              
  :  คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 

ดูทั้งหมด

2016-07-12 12:40:24

ระเบียบการ

โปรดศึกษาระเบียบการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เมนู "ระเบียบการ"

2016-07-01 06:29:14

ช่องทางการแจ้งโอนเงินบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

2016-09-15 22:38:55

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (โรคประจำตัว)

2016-03-05 11:05:41

เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน

2015-05-01 11:00:13

เกณฑ์อายุผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป