ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


Waiting List (คอร์ส .......) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร