ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางกัญญารัตน์ กันน้อย 24/03/2016 13:10:17 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวหทัยณัฐ ตันติเมธางกูร 03/08/2016 12:34:20 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวณปภา สิริปัญญาวรคุณ 09/11/2016 16:06:28 ผ่านการพิจารณา
4 นางวนิดา เมฆี 19/11/2016 22:31:48 ผ่านการพิจารณา
5 นางวลัยพร แจ่มนาม 21/11/2016 12:49:58 ผ่านการพิจารณา
6 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 01/01/2017 22:09:14 ผ่านการพิจารณา
7 นางรณิดา คุ้มสมบัติ 09/01/2017 20:13:53 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวปริสสา สายาลักษณ์ 11/01/2017 18:25:37 ผ่านการพิจารณา
9 นายเชาวฤทธิ์ นฤมิตเลิศ 04/02/2017 12:03:56 ผ่านการพิจารณา
10 นางวิไล พิพัฒน์ภิญโญพงค์ 07/02/2017 04:47:11 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอัญชัน ตัณฑ์อำไพ 07/02/2017 05:40:59 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวเบญญาภา อารยพัฒนกุล 09/02/2017 16:40:09 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวฐิติพร ใจปินตา 10/02/2017 13:18:44 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 10/02/2017 13:38:44 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวพิมพ์พิกา เขื่อนวัง 14/02/2017 10:22:18 ผ่านการพิจารณา
16 นายธีรธาร รุจางกูร 19/02/2017 09:32:07 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวพุธชิตา ทิพยวรรณ 20/02/2017 09:58:42 ผ่านการพิจารณา
18 นางจีณัฎฐ์ ครองก่ำ 20/02/2017 19:33:00 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวภาวิดา ลิ้มตระกูล 26/02/2017 11:18:23 ผ่านการพิจารณา
20 นางนางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรี 01/03/2017 11:40:38 ผ่านการพิจารณา
21 นายชำนาญการ ทิพย์รักษา 09/03/2017 23:28:03 ผ่านการพิจารณา
22 นางอำพร คงสุคนธ์ 10/03/2017 15:18:19 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวจิรดา เลิศปริสัญญู 13/03/2017 22:24:50 ผ่านการพิจารณา
24 นายFritz Luis Renz 13/03/2017 22:36:05 ไม่ผ่านการพิจารณา
25 นายนรินทร์ ศาลากิจ 14/03/2017 17:32:59 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวแววตา รักษาชล 16/03/2017 19:27:14 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวอภิญญา ฟูเผ่า 18/03/2017 18:11:56 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวกาญจนา วรสุข 19/03/2017 18:48:44 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวภาวนา นิลเพ็ชร์ 26/03/2017 07:51:28 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวอารยา ดำเนินสวัสดิ์ 29/03/2017 14:04:08 ผ่านการพิจารณา