ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์ 27/08/2016 04:01:01 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาววิรัลฐิตา ธนถาวรสวัสดิ์ 10/11/2016 15:41:52 ผ่านการพิจารณา
3 นางฐิติรัตน์ นิธากร 13/11/2016 11:30:47 ผ่านการพิจารณา
4 นางเพิ่มพูน ใหม่เป็ง 24/11/2016 21:46:04 ผ่านการพิจารณา
5 นางอตินุช ตันศิริ 04/12/2016 08:47:39 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวปัทมา พงศ์นพรัตน์ 04/12/2016 09:02:24 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกรองทอง โฉมจันทร์ 04/12/2016 14:18:04 ไม่ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวสายสุนีย์ จงสถิตย์กุล 13/12/2016 10:10:11 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวพันเอกหญิง อังคณา โหตรภวานนท์ 20/12/2016 08:55:14 ผ่านการพิจารณา
10 นางศศินา สุขเจริญ 02/01/2017 11:39:31 ผ่านการพิจารณา
11 นายฤมาภา สวัสดิ์รณภักดิ์ 03/01/2017 10:04:01 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวนภสร จึงสุวัฒนานนท์ 05/01/2017 17:57:16 ผ่านการพิจารณา
13 นายวทัญญู สุขแสงสุวรรณ 05/01/2017 18:53:34 ผ่านการพิจารณา
14 นางจิดาภา สุวรรณกำไร 06/01/2017 13:32:09 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวปัทมา โฉมงาม 07/01/2017 18:39:59 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวณัฏฐ์เขมภัค ติปากระพันธุ์ 10/01/2017 14:02:43 ผ่านการพิจารณา
17 นายทยากร ติยะเจริญ 17/01/2017 15:33:04 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวณราภรณ์ วงค์วิเศษ 20/01/2017 12:21:37 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์ 22/01/2017 19:21:18 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวกรณิการ์ บุณยธรรมิก 31/01/2017 08:32:27 ผ่านการพิจารณา
21 นายภูวพล ภานุมาศเมธี 03/02/2017 21:53:40 ผ่านการพิจารณา
22 นายอัครพนธ์ สีมา 16/02/2017 15:26:37 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวดลธนวรรณ จันทร์แจ่มกระจ่าง 16/02/2017 22:45:49 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาววิไลวรรณ เมฆวงษ์ 21/02/2017 14:51:34 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวรุ่งทิพย์ ลิ้มเจริญพร 28/02/2017 09:53:32 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวศิริณ เลาศิรินที 01/03/2017 10:13:51 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวณิชภัส วัฒนกิตติธาร 03/03/2017 11:17:07 ผ่านการพิจารณา
28 นายวิชัย มงคลมหาลาภ 12/03/2017 14:53:02 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวพิมลมาศ วรณิชกุล 12/03/2017 15:23:23 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวสุฤดี ฉินทกานันท์ 14/03/2017 17:58:31 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวธรรมพร แซ่ปัง 15/03/2017 17:33:27 ผ่านการพิจารณา
32 นายพระเคเค มาม่า 15/03/2017 19:07:59 ผ่านการพิจารณา
33 นางลำยอง จารุจรรยา 18/03/2017 19:27:17 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวทิพรัตน์ ดีเลิศมงคลชัย 21/03/2017 10:31:55 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวจิตติรัตน์ ปัจจุทธรณ์ 23/03/2017 12:25:17 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวชยปภา ศรีวิชัยเชียร 25/03/2017 10:02:13 ผ่านการพิจารณา
37 นายณัฐพล เลิศการค้าสุข 27/03/2017 11:14:00 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการค้าสุข 27/03/2017 11:22:19 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวรุ่งมิตร ดาวสนั่น 27/03/2017 20:52:56 ผ่านการพิจารณา
40 นายณัฐภัทร ตุรงคราวี 30/03/2017 11:35:55 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวสาธิยา ชินะวัน 02/04/2017 21:51:56 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวอุริน รัตนภาณุ 03/04/2017 07:11:09 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวณีระนุช ปัทมสูตร 03/04/2017 07:20:33 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวนวรัตน์ ลีศิรเศรษฐ์ 04/04/2017 22:32:14 ผ่านการพิจารณา
45 นายเศรษฐกิจ วัชรศาสตร์ 05/04/2017 12:31:28 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวฐิติชญาณ์ วรมรรคไพสิฐ 06/04/2017 15:41:23 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวบัญจรัตน์ บำรุงชาติ 08/04/2017 17:18:50 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวชนันท์ธิดา จองคำ 09/04/2017 23:20:28 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวบัวฟอง ประเสริฐ 09/04/2017 23:30:32 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวฐิติมา จิราพาณิชกุล 11/04/2017 12:03:14 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ สุวิทย์ศักดานนท์ 12/04/2017 11:05:27 ผ่านการพิจารณา
52 นางธัญลักษณ์ สุวิทย์ศักดานนท์ 12/04/2017 11:11:32 ผ่านการพิจารณา
53 นางวนิดา สุวิทย์ศักดานนท์ 12/04/2017 20:17:14 ผ่านการพิจารณา
54 นายกานต์นิธิ ตุรงคราวี 19/04/2017 22:35:28 ไม่ผ่านการพิจารณา
55 นางพิสุทธิญา โพธิเกิด 23/04/2017 10:31:09 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวปิยะนาฏ พงศ์เจริญ 24/04/2017 08:31:27 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวอุชุตา จิตสะอาด 24/04/2017 13:01:12 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาวดารานาถ สุทาคำ 24/04/2017 22:49:43 ผ่านการพิจารณา
59 นายชตารัช ศรีดำรงรักษ์ 26/04/2017 18:20:47 ผ่านการพิจารณา
60 นายภานุวัฒน์ คงเสรี 26/04/2017 19:15:59 ผ่านการพิจารณา
61 นางสาวกิติยา จิตมั่นชัยธรรม 27/04/2017 16:14:34 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวปภาวญา ปราศราคี 28/04/2017 14:06:31 ผ่านการพิจารณา
63 นายโฆสิทธิ์ ไชยรักษ์ถาวร 30/04/2017 19:19:29 ผ่านการพิจารณา
64 นายกฤษฎา ศรีชวาลา 02/05/2017 14:23:29 ผ่านการพิจารณา