ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


Waiting List : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร