ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางมณฑกานต์ ยังมีสุข 30/01/2017 20:24:59 ผ่านการพิจารณา
2 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 30/01/2017 20:33:49 ผ่านการพิจารณา
3 นางอธิกานต์ ภานุมาศเมธี 31/01/2017 20:11:38 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวอโนทัย วิมลสันติโรจน์ 31/01/2017 21:17:58 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/02/2017 15:04:44 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 03/02/2017 10:45:42 ผ่านการพิจารณา
7 นางกฤษณา เมืองชุม 09/02/2017 10:08:49 ผ่านการพิจารณา
8 นายรชต ธนากรพัชร์ 16/02/2017 10:40:21 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 18/02/2017 20:19:36 ผ่านการพิจารณา
10 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 26/02/2017 09:10:55 ผ่านการพิจารณา
11 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 28/02/2017 21:10:24 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 29/03/2017 17:28:57 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 01/04/2017 21:55:06 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 02/04/2017 13:37:42 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาววรรณประภา สุขสวัสดิ์ 03/04/2017 13:50:45 ผ่านการพิจารณา
16 นางวัลลภัช สุขสวัสดิ์ 03/04/2017 13:57:13 ผ่านการพิจารณา
17 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 09/04/2017 08:14:09 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวกรกช สาครินทร์ 13/04/2017 11:35:46 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 13/04/2017 18:06:43 ผ่านการพิจารณา
20 นายพิสิษฐ์ พัชรพรปองคุณ 17/04/2017 18:44:08 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวจุฬารัตน์ แก้วจรัสฉายแสง 30/04/2017 14:38:28 ผ่านการพิจารณา
22 นายปรีชาพล ดิษยบุตร 12/05/2017 16:05:19 ผ่านการพิจารณา
23 นายธวัช ศิรกรวิไล 20/05/2017 18:23:00 ผ่านการพิจารณา
24 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 27/05/2017 17:27:19 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวอุณากรรณ์ กาวิละ 30/05/2017 20:39:13 ผ่านการพิจารณา
26 นาย อลงกต พงษ์ไพบูลย์ 02/06/2017 16:52:56 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวสุพิชญาณ์ อดิสรศุภวัฒน์ 12/06/2017 10:34:01 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวพงษ์จันทร์ วงศ์ประทีปศิริ 20/06/2017 19:19:38 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวดวงทิพย์ ไกรสิริเดช 22/06/2017 11:10:31 ผ่านการพิจารณา
30 นายทฤษฎี อาภาภิรม 22/06/2017 13:30:01 ผ่านการพิจารณา
31 นางสิริมา อาภาภิรม 22/06/2017 13:40:19 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวพชร จ่าภา 24/06/2017 08:29:39 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 25/06/2017 10:14:22 ผ่านการพิจารณา
34 นางนลินาถ จ่าภา 14/07/2017 20:05:00 ผ่านการพิจารณา