ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


2-9 กันยายน 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2-9 กันยายน 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายเบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล 08/04/2017 16:05:55 ผ่านการพิจารณา
2 นายกิตติธัชช์ คำเปลว 16/04/2017 11:10:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 17/05/2017 17:17:18 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวสุธิดา เนติปัญญา 23/05/2017 10:20:07 ผ่านการพิจารณา
5 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 01/06/2017 14:41:04 ผ่านการพิจารณา
6 นางโสมาวดี วรวิสุทธิกูล 01/06/2017 14:44:52 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวอภิรัตน์ ไกรสิริเดช 05/06/2017 22:08:55 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวเมธินี สารสุวรรณ 05/06/2017 22:34:12 ผ่านการพิจารณา
9 นายสิริพจน์ มาโนช 12/06/2017 12:36:33 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวกุลกานต์ สัมพันธ์ปรีดา 23/06/2017 10:04:15 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวภัณฑิรา วิวิธสิริ 26/06/2017 10:21:43 รอการพิจารณา
12 นางสาวภัณฑิรา วิวิธสิริ 26/06/2017 10:21:48 รอการพิจารณา
13 นางสาวณัฐปภัสร์ ธนาธิวัฒน์ 26/06/2017 10:49:30 รอการพิจารณา