ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายภูมิรัตน์ รังคสิริ 04/04/2017 21:08:30 ผ่านการพิจารณา
2 นายวิชิต ชูโพธิ์ 12/04/2017 00:20:50 ผ่านการพิจารณา
3 นางอธิกานต์ ภานุมาศเมธี 12/04/2017 10:53:24 ผ่านการพิจารณา
4 นายผกาชาติ สุคนธ์ 13/04/2017 21:06:39 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวปิยา จุรารักษ์พงศ์ 19/04/2017 08:06:45 ผ่านการพิจารณา
6 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 29/04/2017 20:52:14 ผ่านการพิจารณา
7 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 16/05/2017 09:47:38 ผ่านการพิจารณา
8 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 16/05/2017 11:59:26 ผ่านการพิจารณา
9 นางพิสุทธิญา โพธิเกิด 16/05/2017 16:14:18 ผ่านการพิจารณา
10 นางอารีย์ ปรีดีกุล 19/05/2017 06:41:02 ผ่านการพิจารณา
11 นายภูวพล ภานุมาศเมธี 22/05/2017 19:15:06 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวณัฐณิชา ปันธิยะ 21/06/2017 18:14:39 ผ่านการพิจารณา
13 นายศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุลย์ 22/06/2017 16:35:50 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 24/06/2017 14:52:08 ผ่านการพิจารณา
15 นายณัฐเขต เจียรวัฒกะ 14/07/2017 12:01:52 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 17/07/2017 12:41:32 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวเสาวภา บุญเสาวภาคย์ 23/07/2017 23:32:47 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวอิงกมล อินทชาติ 27/07/2017 19:29:58 ผ่านการพิจารณา
19 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 30/07/2017 09:25:56 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 01/08/2017 10:06:34 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวณัฏฐณิชา มณีวรรณ์ 06/08/2017 13:29:57 ผ่านการพิจารณา
22 นายคมกริช การินทร์ 11/08/2017 14:24:02 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวปาริชาต เมฆกมล 19/08/2017 18:38:40 ผ่านการพิจารณา
24 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 24/08/2017 08:51:56 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวศิริลักษณ์ สมนึก 24/08/2017 09:19:42 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 27/08/2017 22:34:46 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวเพชรศรี นนท์ศิริ 14/09/2017 09:14:01 ผ่านการพิจารณา
28 นายพิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์ 21/09/2017 22:57:37 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวชัชนา หาญฤทธี 04/10/2017 17:40:46 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร 10/10/2017 15:31:54 ผ่านการพิจารณา
31 นายวิรัติ วงศ์พรภักดี 31/10/2017 19:15:16 ผ่านการพิจารณา
32 นางสังวาลย์ พิมพิรัตน์ 01/11/2017 13:28:01 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวชุติมา ดุลย์มณี 14/11/2017 21:00:25 ไม่ผ่านการพิจารณา
34 นายณัฐฌาน ดุสิตานนท์ 27/11/2017 09:52:12 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวณัฏฐ์เขมภัค ติปากระพันธุ์ 28/11/2017 12:15:55 ผ่านการพิจารณา
36 นายวิโรจน์ โสภะบุญ 18/12/2017 19:40:23 ไม่ผ่านการพิจารณา