ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


23 - 30 มิ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (23 - 30 มิ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายนิรันดร์ สันติสุนทรวัฒน์ 26/02/2018 13:04:52 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวธันยา จำปาพันธ์ 22/03/2018 18:10:39 รอการพิจารณา
3 นางสาวพรรณพิมพ์ วงศ์พรภักดี 29/03/2018 13:06:43 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 10/04/2018 23:33:52 ผ่านการพิจารณา