ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


16 - 23 มิ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 มิ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวนพนันทน์ นันทมานพ 23/11/2017 12:19:34 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวเริงนภา อยู่เกรียงไกร 10/01/2018 12:12:11 ผ่านการพิจารณา
3 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 17/01/2018 16:25:23 ผ่านการพิจารณา
4 นายปริญญา นิรนาทล้ำพงศ์ 19/01/2018 20:01:31 รอการพิจารณา