ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


21 - 28 ก.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (21 - 28 ก.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายวรายุทธ รุ่งสุวรรณ 31/12/2017 09:25:30 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวปิยะรัตน์ รัตนา 07/01/2018 14:04:28 ผ่านการพิจารณา