ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


11 - 18 ส.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11 - 18 ส.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวอัมหริกา ชูอำนาจ 07/02/2018 15:00:11 ผ่านการพิจารณา
2 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 02/03/2018 20:12:48 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวสุดาทิพย์ อาศิรพงษ์พร 15/03/2018 08:02:43 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวปาริศานนท์ เชื้อยูนาน 21/03/2018 11:10:45 ผ่านการพิจารณา
5 นางวันวิสา​ นีลเซ่น​ 19/04/2018 21:17:11 ผ่านการพิจารณา
6 นางธนัทนิดา ปรีดานนท์ 27/04/2018 12:14:13 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวอนัญญา ส่วนบุญ 09/05/2018 16:43:33 ผ่านการพิจารณา
8 นางพิมมดา วงค์คำปัน 12/05/2018 17:56:13 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 16/05/2018 09:01:27 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวพิมประไพ แต้อารักษ์ 20/05/2018 16:56:25 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 27/05/2018 11:49:51 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวดีนิจ จิตตนูนท์ 31/05/2018 14:01:13 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวพจมน เปี่ยมปัญญา 31/05/2018 14:09:45 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวฐิตารัตน์ วัชราธรกุลพันธ์ 04/06/2018 07:43:04 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวปัณภัสร์ ยศบุญเรือง 12/06/2018 08:03:12 ผ่านการพิจารณา