ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


10 - 17 พ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 พ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว 09/04/2018 12:21:37 ผ่านการพิจารณา
2 นายนวพล พรัดมะลิ 09/05/2018 16:49:25 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพรพิมล ไตรยปัญจวิทย์ 28/05/2018 15:48:49 ผ่านการพิจารณา
4 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 14/06/2018 10:04:45 ผ่านการพิจารณา