ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/10/2017 06:29:48 ผ่านการพิจารณา
2 นายผกาชาติ สุคนธ์ 06/01/2018 16:06:52 ผ่านการพิจารณา