ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/10/2017 06:29:48 ผ่านการพิจารณา
2 นายผกาชาติ สุคนธ์ 06/01/2018 16:06:52 ผ่านการพิจารณา
3 นายคมกริช การินทร์ 26/01/2018 11:32:10 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 15/02/2018 15:40:14 ผ่านการพิจารณา
5 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 02/03/2018 20:19:37 รอการพิจารณา
6 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 04/03/2018 13:09:32 ผ่านการพิจารณา
7 นางอารีย์ ปรีดีกุล 12/03/2018 22:06:26 ผ่านการพิจารณา