ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/10/2017 06:29:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 02/10/2017 11:37:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายผกาชาติ สุคนธ์ 06/01/2018 16:06:52 ผ่านการพิจารณา
4 นายคมกริช การินทร์ 26/01/2018 11:32:10 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 15/02/2018 15:40:14 ผ่านการพิจารณา
6 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 02/03/2018 20:19:37 ผ่านการพิจารณา
7 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 04/03/2018 13:09:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางอารีย์ ปรีดีกุล 12/03/2018 22:06:26 ผ่านการพิจารณา
9 นายวิชิต ชูโพธิ์ 10/05/2018 11:25:47 ผ่านการพิจารณา
10 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 11/05/2018 21:23:38 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวเพชรศรี นนท์ศิริ 13/06/2018 12:35:53 ผ่านการพิจารณา
12 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 21/06/2018 10:31:07 ผ่านการพิจารณา
13 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 07/07/2018 12:35:13 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา 07/07/2018 20:33:27 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 15/07/2018 11:24:36 ผ่านการพิจารณา
16 นายธนภัทร โฉมสุข 22/07/2018 02:21:48 รอการพิจารณา
17 นางภาษิตา อนันทสุข 22/07/2018 02:34:16 รอการพิจารณา
18 นางสาวปิยา จุรารักษ์พงศ์ 30/07/2018 11:11:40 ผ่านการพิจารณา