ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


3 - 10 ก.พ. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (3 - 10 ก.พ. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 24/11/2017 16:08:14 ผ่านการพิจารณา