ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


19 - 26 ม.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (19 - 26 ม.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางชรินรัตน์ โจนส์ 01/10/2018 09:58:36 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวเกษวลัย ราชกิจ 04/10/2018 09:24:25 ผ่านการพิจารณา
3 นางวีทิพ สุวรรณกิจ 06/10/2018 11:34:58 ผ่านการพิจารณา
4 นางประภาพร สุวรรณกิจ 06/10/2018 11:45:03 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวทิพาวี เหล่าวานิช 06/10/2018 11:52:56 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ 06/10/2018 12:07:26 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวจิดาภา ช้างอินทร์ 08/10/2018 09:16:49 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวชนมน เรวรรณ์ 12/10/2018 19:33:22 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวดนิตา วัฒนสุวรรณ 22/10/2018 09:32:23 ผ่านการพิจารณา