ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


16 - 23 ก.พ. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 ก.พ. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพัลลภา แก้วผดุง 28/09/2018 11:20:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพรนภา ทิพย์สงเคราะห์ 16/10/2018 19:48:45 ผ่านการพิจารณา
3 นางณัฐกฤตา พิสูจน์ 22/10/2018 17:03:38 ผ่านการพิจารณา