ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


9 - 16 มี.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 มี.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวยุพาภรณ์ วิชัยศรี 25/09/2018 18:59:00 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวทิวารัตน์ ต.เจริญ 29/09/2018 21:34:49 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวดีนิจ จิตตนูนท์ 04/12/2018 20:55:45 ผ่านการพิจารณา