ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวนุสศรา พลทรัพย์ 12/12/2018 22:57:29 ผ่านการพิจารณา