ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


20 - 27 เม.ย. 62 : โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (20 - 27 เม.ย. 62) อ.จุ๋ม 082-4595556

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางอัจจิมา เมืองชื่น 09/10/2018 20:26:52 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาววิวรรษา ภาวะไพบูลย์ 10/10/2018 13:42:23 ผ่านการพิจารณา
3 นางอุราภรณ์ สกุลณ มรรคา 11/10/2018 22:02:53 ผ่านการพิจารณา
4 นางสุมนา พงษ์เทียน 28/10/2018 17:14:24 ผ่านการพิจารณา
5 นางอารีย์ เมฆทัพ 15/11/2018 17:09:30 ผ่านการพิจารณา
6 นางน้ำฝน ทศพลดำเกิง 04/12/2018 14:19:17 ผ่านการพิจารณา
7 นางภัทรวดี เพชรสี 12/12/2018 06:26:03 ผ่านการพิจารณา
8 น.ส.ชัญญา เพชรสี 12/12/2018 07:19:59 รอการพิจารณา