ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


18 - 25 พ.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (18 - 25 พ.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 09/11/2018 10:30:27 ผ่านการพิจารณา