ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


7 - 21 ก.ย. 62 (14 คืน 15 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 21 ก.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายรชต ธนากรพัชร์ 17/09/2018 21:14:50 รอการพิจารณา
2 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 25/09/2018 15:45:10 รอการพิจารณา
3 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 21/10/2018 07:17:49 รอการพิจารณา