ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


เก็บอารมณ์ 15 วัน (1 - 15 ก.ย. 62) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-15 ก.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายรชต ธนากรพัชร์ 17/09/2018 21:14:50 รอการพิจารณา
2 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 25/09/2018 15:45:10 รอการพิจารณา
3 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 21/10/2018 07:17:49 รอการพิจารณา
4 นางสาวนิชานันท์ จันทรวิสุทธิ์เลิศ 17/11/2018 15:31:58 รอการพิจารณา
5 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 19/11/2018 09:06:08 รอการพิจารณา