ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


7 - 14 ก.ย. 62 (7 คืน 8 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 14 ก.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางจันทนิภา ผกายมาศกุล 20/09/2018 19:29:35 ผ่านการพิจารณา
2 นางมณฑกานต์ ยังมีสุข 08/10/2018 15:38:52 ผ่านการพิจารณา
3 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 08/10/2018 15:47:29 ผ่านการพิจารณา