ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


เก็บอารมณ์ 30 วัน (1-30 ก.ย. 62) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-30 ก.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 01/01/2019 18:38:26 รอการพิจารณา
2 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 03/01/2019 17:28:54 รอการพิจารณา