ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


31 ส.ค. - 7 ก.ย. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) รับ 40 ท่าน

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวนิศาชล ธะประสพ 07/11/2018 16:38:42 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 07/11/2018 23:43:40 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวศศิกร ตีรสวัสดิชัย 12/11/2018 15:06:19 ผ่านการพิจารณา
4 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 15/11/2018 09:10:32 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวปุญญาดา เขียวสุทธิ 17/11/2018 15:41:55 รอการพิจารณา