ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้เข้าอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)

ตารางการอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

* หากท่านต้องการพิมพ์ใบสมัคร ให้คลิกเข้าไปที่ ในช่วงเวลาที่ท่านได้สมัครไว้

และคลิก หลังรายชื่อของท่านที่ผ่านการพิจารณาแล้ว *


วัน/เดือน/ปี สถานที่ รายชื่อผู้เข้าอบรม

14-21 มกราคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [14-21 มกราคม 2560]

18-25 มีนาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [18-25 มีนาคม 2560]

1-8 เมษายน 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [1-8 เมษายน 2560]

22-29 เมษายน 2560

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (อ.จุ๋ม 082-4595556) [22-29 เมษายน 2560]

6-13 พฤษภาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [6-13 พฤษภาคม 2560]

6-13 มิถุนายน 2560 (นศพ. 80 คน / ประชาชนทั่วไป 20 คน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (6-13 มิถุนายน 2560)

17-24 มิถุนายน 2560 (นศพ. 40 คน / ประชาชนทั่วไป 60 คน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (17-24 มิถุนายน 256)

8-15 กรกฎาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 กรกฎาคม 2560)

12-19 สิงหาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (12-19 สิงหาคม 2560)

2-9 กันยายน 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2-9 กันยายน 2560)

7-14 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7-14 ตุลาคม 2560)

11-18 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11-18 พฤศจิกายน 2560)

2-9 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2-9 ธันวาคม 2560)

Waiting List (คอร์ส .......)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1