ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้เข้าอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)

ตารางการอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

* หากท่านต้องการพิมพ์ใบสมัคร ให้คลิกเข้าไปที่ ในช่วงเวลาที่ท่านได้สมัครไว้

และคลิก หลังรายชื่อของท่านที่ผ่านการพิจารณาแล้ว *


วัน/เดือน/ปี สถานที่ รายชื่อผู้เข้าอบรม

22-29 ก.ค. 2560

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2

Waiting List

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (14 คืน 15 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)

25 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (7 คืน 8 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)