ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์...

2016-11-17 11:32:52

งดเว้นการติดต่อวิปัสสนาจารย์โดยตรง

2017-11-02 11:49:17

ระเบียบการ

โปรดศึกษาระเบียบการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เมนู "ระเบียบการ"

2016-07-01 06:29:14

ช่องทางการแจ้งโอนเงินบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

2016-09-15 22:38:55

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (โรคประจำตัว)

2018-06-17 12:40:24

เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน

2015-05-01 11:00:13

เกณฑ์อายุผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2017-11-02 11:53:29

เรียนผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน

เพื่อความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ จึงขอให้ผู้เข้าอบรม มาให้ทันลงทะเบียนใน เวลา 10.00 น.

2015-05-01 00:11:23

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ FACEBOOK