ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน )

คุณน้อง 082-3926008
คุณต๋อง 087-1827374
คุณยุทธนา 086-0433052

(มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ)