ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List คอร์ส 8-15 ก.ย. 61

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3) ปิดรับสมัคร

21 - 28 ก.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (21 - 28 ก.ค. 2561) ปิดรับสมัคร

11 - 18 ส.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11 - 18 ส.ค. 2561) ปิดรับสมัคร

8 - 15 ก.ย. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3) ปิดรับสมัคร

13 - 20 ต.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ต.ค. 2561) ปิดรับสมัคร

10 - 17 พ.ย. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 พ.ย. 2561) ปิดรับสมัคร

1 - 8 ธ.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (1 - 8 ธ.ค. 2561) ปิดรับสมัคร

19 - 26 ม.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (19 - 26 ม.ค. 62)

16 - 23 ก.พ. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 ก.พ. 62)

9 - 16 มี.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 มี.ค. 62)

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62)

20 - 27 เม.ย. 62

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (20 - 27 เม.ย. 62) อ.จุ๋ม 082-4595556

18 - 25 พ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (18 - 25 พ.ค. 62)

22 - 29 มิ.ย. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (22 - 29 มิ.ย. 62)

13 - 20 ก.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ก.ค. 62)

10 - 17 ส.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ส.ค. 62)

31 ส.ค. - 7 ก.ย. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) รับ 40 ท่าน

12 - 19 ต.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (12 - 19 ต.ค. 62)

9 - 16 พ.ย. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 พ.ย. 62)

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62) ยังไม่เปิดรับสมัคร