ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

7 - 14 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7 - 14 ตุลาคม 2560) ปิดรับสมัคร

11 - 18 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11 - 18 พฤศจิกายน 2560) ปิดรับสมัคร

2 - 9 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2 - 9 ธันวาคม 2560) ปิดรับสมัคร

Waiting List (คอร์ส .......)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 ปิดรับสมัคร

20 - 27 ม.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (20 - 27 ม.ค. 2561)

24 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (24 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561)

21 - 28 เม.ย. 2561

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (21 - 28 เม.ย. 2561) อ.จุ๋ม 082-4595556

26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561)

16 - 23 มิ.ย. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 มิ.ย. 2561)

21 - 28 ก.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (21 - 28 ก.ค. 2561)

11 - 18 ส.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11 - 18 ส.ค. 2561)

8 - 15 ก.ย. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8 - 15 ก.ย. 2561)

13 - 20 ต.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ต.ค. 2561)

10 - 17 พ.ย. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 พ.ย. 2561)

1 - 8 ธ.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (1 - 8 ธ.ค. 2561) ยังไม่เปิดรับสมัคร