ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

3 - 10 ก.พ. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (3 - 10 ก.พ. 2561) ปิดรับสมัคร

7 - 14 ก.ค. 2561

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 14 ก.ค. 2561) ปิดรับสมัคร

25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (7 คืน 8 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62)

7 - 14 ก.ย. 62 (7 คืน 8 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 14 ก.ย. 62)

7 - 21 ก.ย. 62 (14 คืน 15 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 21 ก.ย. 62)

25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (7 คืน 8 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63) ยังไม่เปิดรับสมัคร